Zien wat er is. Bij het coachen en counselen draait het om het zichtbaar maken van wat er werkelijk speelt. Zo ontstaat er ruimte om bewust een keuze te maken in de te volgen richting. Pas met de wetenschap welke kwaliteiten in u tot leven geroepen kunnen worden kan er met heel het hart en op volle kracht gewerkt worden aan volgende stappen. 

U bepaalt steeds het tempo waarin gewerkt wordt aan verandering van binnenuit. Met oog voor de vele facetten van u en uw omgeving wordt u op directe en respectvolle wijze bijgestaan. Met een juiste maat van sensitiviteit en waar nodig gestimuleerd door positieve prikkels. Een ruime tijdsinvestering in het leggen van een stevig fundament verzekert het daarna versneld kunnen aannemen van nieuw gedrag. Een gedegen basis van het (her)kennen van eigen waarde(n) maakt dat u vicieuze cirkels doorbreekt en dat de veranderingen duurzaam zijn.